PRIVACY POLICY

Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jūsų asmens duomenų valdytojas Reda Saveikyte (toliau – Įmonė, arba mes), Individualios veiklos kodas 720110,registruota K.Ulvydo 11-81, Vilnius , kontaktinis telefono Nr.  +370 673 36630, elektroninio pašto adresas: rebeautybox@gmail.com arba info@rebeautybox.com

Registruodamiesi interneto svetainėje www.rebeautybox.com , Jūs patikite Įmonei savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti šioje Politikoje (toliau – Politika) ir Prekių pirkimo – pardavimo elektoninėje parduotuvėje internete taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

Jeigu Jūs nesutinkate su Taisyklėmis, šia Politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes, deja, negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis visomis ar bet kuria iš Įmonės teikiamų paslaugų (toliau – Paslaugos).
Šioje Politikoje Jūs rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt. Tiek Politika, tiek ir Taisyklės gali būti keičiamos, pildomos, atnaujinamos.
Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.
Mes gerbiame Jūsų privatumą ir imamės atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus.
1. Kokių asmens duomenų apie mane nerenkate ir netvarkote?
1.1. Mes nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome.
1.2. Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį.
2. Kokius mano asmens duomenis renkate ir tvarkote?
2.1. Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi.
2.2. Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums apsiperkant:
2.2.1. Kai Jūs apsiperkate mūsų elektroninėje parduotuvėje www.rebeautybox.com nesukurdamas individualios paskyros sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis: Jūsų vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, įsigytų prekių pristatymo adresą, IP adresą.  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis.
2.3. Asmens duomenys, kuriuos renkame ir tvarkome jums susikuriant paskyrą, mūsų elektroninėje parduotuvėje, tačiau neatliekant pirkimo:
2.3.1. Kad apsipirkimas mūsų elektroninėje parduotuvėje  www.rebeautybox.com. Jums būtų kuo patogesnis ir greitesnis Jūs galite susikurti asmeninę paskyrą registruojantis. Jums sukuriant asmeninę paskyrą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, IP adresą. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis.
2.3.2. Registruodamiesi Jūs patvirtinate, kad jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus. Mes neprisiimame atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateikus Jūsų duomenis.
2.3.3. Pagal Jūsų pateiktus  duomenis mes taip pat Jus atpažįstame, kai, pvz., Jūs norite atnaujinti ar pakeisti savo duomenis, kreipiatės į mus dėl tam tikros asmeninės informacijos pateikimo, su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimo ir kt.
2.3.4. Jūsų pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakydami į Jūsų užklausas, pastabas, teikdami Jums svarbią informaciją apie Paslaugas, jų teikimą ir (ar) šios Politikos pasikeitimus, susisiekdami su Jumis, jei pamiršote priimti savo pirkinius arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais ir pan.
2.3.5. Labai svarbu tai, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, mums gali būti sunku užtikrinti Paslaugų teikimą, taip pat gali kilti nesklandumų įgyvendinant Jūsų teises. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis.
2.3.6. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje interneto svetainėje.
2.3.7. Įmonė neturės galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei. Priimdami Jūsų registraciją, mes laikysime, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Politika ir Taisyklėmis.
2.4. Kiti asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums naudojantis mūsų  elektronine parduotuve:
2.4.1. Jums apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje Jūsų patogumui mes taip pat renkame ir tvarkome šiuos duomenis: pirkimų istoriją; elgsenos elektorinėje parduotuvėje istoriją; IP adresą; mokėjimų istoriją; Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinę informaciją.
2.4.2. Nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes galite, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo.
3. Kokiu tikslu renkate ir tvarkote mano asmeninius duomenis?
3.1. Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.
3.2. Pasirengimo sudaryti sutartį tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
3.2.1. Jums sukuriant asmeninę paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje, tačiau nieko nenusipirkus, Jūs bet kada į ją grįžęs galėsite tęsti savo apsipirkimą papildomai nesiregistruodamas. Tikslu suteikti Jums galimybę bet kada pratęsti savo pirkimą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, IP adresą.
3.3. Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
3.3.1. Kad galėtume Jums parduoti Jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje www.rebeautybox.com mums yra būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą; pavardę; telefono numerį; elektroninio pašto adresą; Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą; IP adresą.
3.3.2. Pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu.
3.3.3. Apgailestaujame, tačiau Jums nepateikus šių asmens duomenų negalėsime Jums parduoti prekių, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui bei vykdymui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą.
3.4. Paslaugų gerinimo ir veiklos analizės tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
3.4.1. Norime, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve www.rebeautybox.com Jums būtų kuo paprastesnis ir patogesnis, todėl vykdome nuolatinę savo veiklos analizę, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: pirkimų istoriją; naršymo mūsų elektorinėje parduotuvėje istoriją; mokėjimų istoriją; atsiliepimai apie jūsų pirktas prekes; apklausų metu pateiktus atsakymus; Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją.
3.5. Garantinio aptarnavimo suteikimo tikslu .
3.5.1. Jums apsiperkant mūsų elektroninėje parduotuvėje ir įsigyjant tam tikras prekes, joms yra suteikiamas garantinis aptarnavimas. Šiuo tikslu Jums kreipiantis dėl garantinio aptarnavimo mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą; pavardę; telefono numerį; elektroninio pašto adresą; pristatymo adresą; užsakymo informaciją.
3.5.2. Tuo atveju, jeigu Jūs nenorite, kad mes tvarkytumėme nurodytus asmens duomenis garantinio aptarnavimo tikslu dėl garantinio aptarnavimo rekomenduojame kreiptis tiesiogiai į garantines paslaugas teikiančias įmones.
4. Kam perduodami mano asmens duomenys?
4.1. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti Paslaugų teikimą, teikia mums su klientų užklausų administravimu susijusias paslaugas, bet tik tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti: pvz., kurjerių bei siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjams,  serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, el. pašto paslaugų teikėjams.
4.2. Su prekių pirkimu susijusias finansines operacijas mūsų elektroninėje parduotuvėje gali tvarkyti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai. Jūsų finansinių operacijų duomenis savo mokėjimo paslaugų teikėjams atskleidžiame tik tiek, kiek būtina mokėjimo operacijoms atlikti, pinigams grąžinti ir skundams nagrinėti.
5. Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?
5.1. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai.
6. Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai ir kaip galite jomis pasinaudoti?
6.1. Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis
Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: rebeautybox@gmail.com
6.2. Teisė ištaisyti asmens duomenis
Jeigu pasikeitė Jūsų mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.
Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti savo asmeninėje paskyroje savo profilio redagavimo aplinkoje. Jūs taip pat galite kreiptis į mus atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: rebeautybox@gmail.com
6.3. Teisė atšaukti sutikimą
Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad nebegalėsime suteikti galimybės toliau naudotis mūsų Paslaugomis.
Nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, mes Jūsų sutikimu tvarkytus duomenis sunaikiname. Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.
6.4. Teisė pateikti skundą
Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.
6.5. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais
Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, atsižvelgiant į Paslaugų teikimo tikslus ir abiejų šalių (tiek Jūsų, kaip duomenų subjekto, tiek mūsų, kaip duomenų valdytojo) teisėtų interesų pusiausvyrą, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad nutraukę mūsų teisėtu interesu grindžiamą Jūsų duomenų tvarkymą, mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau naudotis Paslaugomis.
Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašom pateikti raštišką prašymą elektroniniu paštu: rebeautybox@gmail.com
6.6. Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)
Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašom pateikti raštišką prašymą elektroniniu paštu: rebeautybox@gmail.com
Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:
Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;
Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų;
Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.
Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.
Svarbu pažymėti, kad Jūsų anketiniai duomenys be Jūsų atskiro prašymo bus ištrinti, o kiti duomenys – ištrinti arba patikimai nuasmeninti, jeigu Jūs nutrauksite naudojimąsi Paslaugomis.
6.7. Teisė apriboti duomenų tvarkymą
Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Visgi, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums Paslaugų teikimo.
Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašom pateikti raštišką prašymą elektroniniu paštu: rebeautybox@gmail.com
6.8. Teisė į duomenų perkeliamumą
Duomenis, kuriuos mes tvarkome pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.
Norėdami pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, prašom pateikti raštišką prašymą elektroniniu paštu: rebeautybox@gmail.com
6.9. Prašymų nagrinėjimo tvarka
Siekdami apsaugoti visų savo mūsų pirkėjų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, turime teisę nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus nurodyti Jūsų registracijos anketoje pateiktus aktualius anketinius duomenis (pvz.: vardą, el. pašto adresą ar tel. numerį) ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais anketiniais duomenimis.
7. Kas yra slapukai?
7.1. Mes naudojame slapukus (tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį (pavyzdžiui, mobilųjį telefoną) Jums besilankant mūsų svetainėje, ir išsaugomas Jūsų naršyklėje. Slapukas yra atsiunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad išsaugotų duomenis, o mes galėtume Jus, kaip Paslaugų naudotoją, atpažinti apsilankius mūsų svetainėje. Slapukų pagalba mes taip pat galime susieti Jūsų pirkimo istoriją, kitus duomenis, surinktus Jums naudojantis Paslaugomis, su Jūsų naršymu internete. Mes taip pat naudojamės Facebook, Google, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, o taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokiu duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje informacijoje –
https://www.facebook.com/policies/ads#https://policies.google.com/technologies/ads
8. Kokiais būdais ir kokiais kontaktais galite su mumis susisiekti?
Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti elektroniniu paštu: rebeautybox@gmail.com
9. Politikos galiojimas ir pakeitimai
Ši Politika galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. Jei pakeisime šią Politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją šiame puslapyje.

2018-05-22

Šiame dokumente apžvelgiame, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir nurodome Jūsų teises pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Kokie tiksliai duomenys tvarkomi ir kaip jie naudojami, iš esmės priklauso nuo konkrečių Jūsų užsakytų paslaugų ir sudarytų sutarčių mūsų įmonėje „ww.rebeautybox.com“.
1. Kur kreiptis dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo? 
Dėl duomenų apsaugos galite susisiekti elektroniniu paštu: rebeautybox.com
Iš kokių šaltinių gauname Jūsų asmens duomenis ir kokius Jūsų asmens duomenis naudojame?
Mes tvarkome asmens duomenis, kuriuos gauname iš savo klientų (toliau – Klientai) iki sutartinių ir (ar) sutartinių santykių metu. Be to, jeigu tai būtina mūsų paslaugoms teikti, tvarkome asmens duomenis, kuriuos teisėtai (pvz., užsakymams vykdyti, sutartims įgyvendinti arba pagal Jūsų suteiktą sutikimą) esame gavę iš kitų finansinių ar valstybinių instituijų arba kitų trečiųjų šalių (pvz., SODROS, Lietuvos banko, VĮ Registrų centro ir kt.). Taip pat tvarkome asmens duomenis, kuriuos turime teisę tvarkyti ir kuriuos esame teisėtai gavę iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., spaudos, žiniasklaidos, interneto).
Tokie asmens duomenys, sudarant sutartis su klientais bei suinteresuotais asmenimis ir naudojantis www.rebeautybox.com teikiamomis paslaugomis, gali būti: vardas, pavardė, asmens kodas, asmens dokumento kopija, gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys (telefonas, el. pašto adresas).
Sutartinių santykių metu Jūsų arba  „ www.rebeautybox.com “ iniciatyva, ypač kai su klientu bendraujama asmeniškai, telefonu arba raštu, gaunama kitų asmens duomenų, pvz., kontaktinė informacija, (elektroninės) susirašinėjimo laiškų kopijos.
2. Kokiu tikslu ir kokiu teisiniu pagrindu vadovaudamiesi mes tvarkome Jūsų asmens duomenis (duomenų tvarkymo tikslai)?
Asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi 2018 m. gegužės 25 d. Lietuvos Respublikoje įsigaliojančiu Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
a) Tvarkyti Jūsų asmens duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalimi Jūs esate, arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnis 1 dalis b punktas). Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartinius įsipareigojimus ir suteikti paslaugas, vykdant sutartis su mūsų klientais, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartis jų prašymu. Asmens duomenų tvarkymo tikslai kiekvienu atveju pirmiausia priklauso nuo suteikiamos paslaugos specifikos.
b) Tvarkyti Jūsų asmens duomenis būtina siekiant teisėtų „ www.rebeautybox.com “ arba trečiosios šalies interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Jeigu to reikia, Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ne tik vykdydami sutartį, bet ir siekdami apginti teisėtus savo arba trečiųjų asmenų interesus. Kaip antai, dėl teisinių pretenzijų reiškimo ir sprendžiant teisinius ginčus, siekiant apsisaugoti nuo nusikalstamų veikų, plėtojant verslo valdymo priemones, paslaugas bei produktus, dėl rizikos valdymo.
c) Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Jeigu Jūs mums suteikiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis tam tikrais tikslais, Jūsų sutikimas sudaro teisinį pagrindą tvarkyti asmens duomenis. Suteiktą sutikimą bet kada galima atšaukti. Iš mūsų bet kada galite gauti informaciją apie savo suteiktus sutikimus.
d) Jūsų asmens duomenis tvarkome dėl  „ www.rebeautybox.com “ taikomų teisinių prievolių (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas) arba viešojo intereso (BDAR 6 straipsnio 1 dalies e punktas). Mums, kaip įmonei, taip pat taikomi įvairūs teisės aktuose nustatyti reikalavimai (pvz., mokesčių ir kitų įstatymų nuostatos). Į asmens duomenų tvarkymo tikslus taip pat įeina Jūsų tapatybės patikrinimas, mokestinių prievolių kontrolės ir deklaravimo prievolių vykdymas.
3. Kas gauna Jūsų asmens duomenis?
„ www.rebeautybox.com “ prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik tam persionalui, kuriam jų reikia savo darbinėms funkcijoms vykdyti, siekiant įgyvendinti  „ www.rebeautybox.com “ sutartines ir teisės aktuose numatytas prievoles. Jūsų asmens duomenis taip pat gali tvarkyti mūsų pagalbiniai paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai), besilaikantys konfidencialumo ir mūsų duomenų apsaugos nurodymų.
Pažymėtina, kad mes neteikiame asmens duomenų asmenims, kurie nesusiję su „ www.rebeautybox.com “ ir jos veikla. Mes kaip įmonė esame įsipareigoję visus su mūsų klientais susijusius duomenis, kuriuos sužinome, laikyti paslaptyje.
Informaciją apie Jus trečiosioms šalims galime teikti tik tais atvejais, kai to reikalauja teisės aktų nuostatos, turime Jūsų sutikimą, esame gavę Jūsų įgaliojimą teikti informaciją ir (arba) mūsų pasitelkti pagalbiniai paslaugų teikėjai garantuoja konfidencialumą, BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo laikymąsi.
4. Ar Jūsų asmens duomenys perduodami į trečiąsias šalis arba tarptautinėms organizacijoms? 
Į šalis, nepriklausančias Europos Sąjungos arba Europos ekonominės bendrijos valstybėms narėms, asmens duomenys perduodami tik tada, kai to reikalaujama pagal įstatymus (pvz., mokestinės prievolės).
5. Kiek laiko saugomi Jūsų asmens duomenys?
Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome tiek laiko, kiek tai yra būtina mūsų sutartinėms ir teisės aktuose numatytoms prievolėms vykdyti. Mūsų verslo santykiai yra ilgalaikio pobūdžio.
Kai asmens duomenų sutartinėms ir teisės aktų numatytoms prievolėms vykdyti nebereikia, jie kas tam tikrą laikotarpį ištrinami, nebent privaloma būtų juos – terminuotai – toliau tvarkyti ar saugoti. Duomenų saugojimo terminus, be kita ko, gali nustatyti šie teisės aktai: Dokumentų ir archyvų įstatymas bei poįstatyminiai aktai. Be to, siekiant išsaugoti įrodymus vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (CK) 1.125 straipsniu asmens duomenys gali būti saugomi 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo.
6. Kokias teises aš turiu?
Kiekvienas fizinis asmuo (duomenų subjektas) turi teisę susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis pagal BDAR 15 straipsnį, turi teisę reikalauti ištaisyti duomenis pagal BDAR 16 straipsnį, teisę reikalauti ištrinti duomenis pagal BDAR 17 straipsnį, teisę apriboti duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį, teisę nesutikti pagal BDAR 21 straipsnį ir teisę į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį. Be to, jis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (BDAR 77 straipsnis).
Mums suteiktą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo galite bet kada atšaukti. Ši nuostata galioja ir norint atšaukti sutikimus, kurie mums buvo suteikti prieš įsigaliojant Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, t. y. iki 2018 m. gegužės 25 d. Atkreiptinas dėmesys, kad atšaukimas galioja tik į ateitį. Jis neturi įtakos duomenų tvarkymui iki atšaukimo.
7. Ar aš privalau pateikti savo asmens duomenis?
Mūsų sutartiniuose santykiuose Jūs privalote pateikti tuos asmens duomenis, kurie reikalingi sutartiniams santykiams pradėti ir vykdyti bei su jais susijusioms sutartinėms prievolėms įgyvendinti arba kuriuos rinkti mes esame įpareigoti pagal teisės aktus. Negavę šių duomenų, mes paprasčiausiai turėsime atšaukti sutarties sudarymą arba pavedimo vykdymą, arba nebegalėsime vykdyti galiojančios sutarties ir prireikus ją turėsime nutraukti. Jeigu reikiamos informacijos ir dokumentų nepateiktumėte, mes galime Jūsų pageidaujamų sutartinių santykių neužmegzti arba nepratęsti.
Sudarydami sutartį, Jūs pripažįstate, jog buvote informuotas ir susipažinote su šia tvarka.

 

PRIVACY POLICY

This privacy policy, you can get acquainted with their rights and information about your personal data. Your personal data controller is www.rebeautybox.com  (hereinafter – the Company or we), Reda Saveikyte, company code 720110, contact telephone number. By phone +370 67336630, e-mail address: info@rebeautybox.com or rebeautybox@gmail.com

By registering on the website  www.rebeautybox.com  , company you entrust your personal data and give us the right to manage this policy (hereinafter – the Policy) and supply contracts – elektoninėje online store rules (hereinafter – the Rules) provides scope, methods and objectives.

If you do not agree with the rules of this policy or their individual circumstances, we, unfortunately, we can not give you access to all or any of the services provided by the company (hereinafter – Services). 
This politics, you will find all the information, what your data we collect and handle what they use, how long the store and so on. Both the policy and the rules can be changed, filled, up to date. 
Personal data – means any information that may be used to identify a person as well as any information about the person who has already been identified.
We respect your privacy and we take appropriate technical and organizational measures to ensure that your personal data will always be safe, and the data processing operations with the data protection legislation. 
1. What kind of person does not collect data on me, and do not manage? 
1.1. We do not collect your browsing history of third party websites and do not store it. 
1.2. We do not share any information about your browsing on our website, which can be set to your person. 
2. What are my personal data you collect and manage? 
2.1. We collect and handle only adequate and appropriate for your personal data needed for purposes for which they are processed. 
2.2. Personal data that we collect and handle your shopping:
2.2.1. When you shop in our online store www.rebeautybox.com  not create individual account contract award and execution of these purposes we collect your personal information: your full name, phone number, email address, purchase delivery address, the IP address. The legal basis of data management: Your consent to use the services under the conditions provided in the Rules. 
2.3. Personal data that we collect and handle your creating your account, our online store, but without purchase:
2.3.1. To make shopping in our online store www.rebeautybox.com  you are more convenient and faster you can create a personal account check. Creating your personal account, we collect and handle your data in the following: your name, address, email address, telephone number, IP address. The legal basis of data management: Your consent to use the services under the conditions provided in the Rules. 
2.3.2. By registering you confirm that you specify personal data is accurate and correct, and you are at least 16 years of age. We do not accept liability for inaccurate, incomplete or false presentation of your data.
2.3.3. According to data provided by you, we also recognize you as such. You want to update or change your data, you apply to us for some personal information submitted, the processing of personal data relating to the exercise of rights and so on. 
2.3.4. Your the contact details (e-mail, phone number), we also use to communicate with you for purposes including to respond to your requests, comments, providing important information about the services, their provision and (or) this Policy changes, contacting you, if you forgot to take your purchases or found problems related to the transactions carried out and so on.
2.3.5. It is very important that your data are accurate and correct. If you specify false (false) information, they forget or update the changed data, it can be difficult to ensure the provision of services, can also lead to problems in implementing your rights. We are in no event shall be liable for damage caused to you due to the fact that you have specified incorrect or incomplete personal data. 
2.3.6. If you change the data, you must immediately inform us about it, taking the relevant data on the registration form on the website.
2.3.7. The company will not be able to check your submitted data consistency and compliance with reality. In making your registration, we will assume that your data is accurate and correct, and all of your mandates is to provide your own free will, detailed knowledge of the policies and rules. 
2.4. Other personal information that we collect and handle your use of our online shop: 
2.4.1. You to shop our online store for your convenience we also collect and handle the following data: purchasing history; behavior elektorinėje store history; IP address; payment history; Your and our mutual communication history, third parties receiving the item / es basic information.
2.4.2. Specify a different person who will take back your purchased goods may, if the person has given his consent. By submitting to us by third parties, the withdrawal of product information, you confirm that you have that person’s consent for their personal data, use and management. 
3. For what purpose collect and process my personal data? 
3.1. Your personal data we collect only established, explicit and legitimate purposes and not further clutter incompatible with those purposes means. 
3.2. Towards an agreement for the purpose of processing of personal data:
3.2.1. Creating your personal account in our online store, but without buying anything, but when you return to it, you can continue your shopping additionally registering. Aims to give you the opportunity at any time to extend their purchases, we collect and handle your personal data to the following: Your name, email address, telephone number, IP address. 
3.3. Award and the purpose of the execution processing of personal data: 
3.3.1. In order to sell you for your selected goods online shop www.rebeautybox.com  is necessary for us to process your personal data for the following: name; name; Phone number; e-mail address; Your address for delivery of goods purchased; IP address.
3.3.2. The delivery address we ask you only to the case of placing the order you want the goods for your convenience to introduce a specified address. 
3.3.3. Sorry, but you do not give the personal data will not be able to sell your goods, as we handle this data is necessary for the conclusion of the contract and performance, as well as personal data obliges us to manage the Lithuanian legislation regulating the Internet to a billing and accounting management. 
3.4. Service Improvement and performance analysis for the purpose of processing of personal data:
3.4.1. We want to use our online shop www.rebeautybox.com  you to make easier and more comfortable, and therefore has an ongoing analysis of its activities, during which analyze and handle your personal data to the following: purchasing history; elektorinėje browsing our store history; payment history; complaints about your purchased goods; surveys the responses; Your and our mutual communication history. 
3.5. Warranty purposes of granting.
3.5.1. You shopping in our online store and the acquisition of certain goods, they are given after-sales service. For this purpose you applying for warranty service, we collect and handle your personal data such as name; name; Phone number; e-mail address; shipping address; order information. 
3.5.2. In case you do not want to set out our processing of personal data for the purpose of after-sales warranty service, we recommend to apply directly to the Guarantee services companies. 
4. What is communicated my personal data?
4.1. Your data, we can pass on to manage third parties who help us to implement and administer the provision of services, providing us with customer queries relating to the administration of services, but only limited to the extent that is necessary to provide the service: eg., Courier and delivery service companies which presents you with the goods to your address, website hosting providers, servers and maintenance service providers, e. mail service providers. 
4.2. With the purchase of goods related to financial transactions in our online shop can handle our payment service providers. Your financial transaction data in their payment service providers to disclose only to the extent necessary to carry out payment transactions, refund and complaints.
5. How long do we keep my personal data? 
5.1. Your personal data is stored for as long as is necessary to fulfill the contract goods purchase but not less than that obliges us to do our work legislation. 
6. What rights do you give the data protection legislation and how you can use them? 
6.1. Access to our processing of your personal data, 
you are entitled to access to our processing of your personal data. The processing of your personal data you can access by sending us a request via e-mail: rebeautybox@gmail.com 
6.2. The right to correct personal data
If we change your data or do you think that we handle information about you is inaccurate or wrong, you have the right to request this information changed, adjusted or corrected. 
If you find that your personal information is inaccurate or incomplete, and you want them to change or revise it, you can make your own personal account their editing environment. You can also contact us by sending us a request via e-mail: rebeautybox@gmail.com . 
6.3. The right to withdraw consent
In cases where your data we handle your permission-based, you have the right at any time to withdraw your consent and your consent is based on the data processing will be discontinued. In some cases, this may mean that we will be unable to provide further access to our services. 
Your consent expiry, revocation or cancellation, we have your consent to process data destruction. In any case, given your consent and proof of it we can keep for a longer period, if necessary, so that we can defend against the claims brought against us, claims or lawsuits. 
6.4. The right to file a complaint
If you think that your data we handle in breach of data protection legislation, we always first, please contact us directly. We believe that good faith efforts we will be able to dispel all your doubts and satisfy the requests made to correct our errors, if any. If you are not satisfied with our proposed method of resolving the problem, or do you think we do not take your request under the necessary steps, you will have the right to submit a complaint to the supervisory authority, which is in the Republic of Lithuania, the State Data Protection Inspectorate. 
6.5. The right to object to the processing of data, when management is based on the legitimate interests of
You have the right to object to the processing of personal data, when personal data is processed in accordance with our legitimate interests. However, according to the Service objectives of both parties (and you, as data subject, both of us, as the controller) the legitimate interests of balance, your objection may mean that interrupted our legitimate interest based on your data, we will not be able to enable you further use of the Services. 
To take advantage of the right in this section, please submit a written request by e-mail: rebeautybox@gmail.com. 
6.6. The right to delete the data (the right to be forgotten)
Under certain data processing legislation named in circumstances (when personal data are processed unlawfully, disappeared data base, etc.). You have the right to request that we deleted your personal data. To exercise this right, please submit a written request by e-mail: rebeautybox@gmail.com 
Sorry, but your personal data will not be deleted from our database if you have received your request to establish that 
your personal data are required in order to achieve the objectives for which they were collected or processed; 
You are not revoke consent for your personal data processing; 
You do not agree with your personal data, but such data are necessary for our legitimate interests;
Manage your personal data obliges us to apply to the European Union and national legislation. 
Your data we need to keep on the legal requirements of the application, enforcement and remedies. 
It is important to note that the particulars of your data without your separate application will be deleted, and other data – to delete or securely anonymised, if you stop using the Services. 
6.7. The right to restrict the processing of data
Under certain data processing legislation named in circumstances (when personal data is processed illegally, you disputing the accuracy of the data you have submitted an objection on our data processing legitimate interest, etc.). You also have the right to restrict your data. However, we should note that the data limitations and the limitation period, we can not be able to provide you the Service. 
To take advantage of the right in this section, please submit a written request by e-mail: rebeautybox@gmail.com 
6.8. The right to data portability
The data that we handle in accordance with your consent and for which processing is carried out using automated tools, you have the right to transfer to another controller. Your desired to transfer data, we will provide you with our systems normally used in a computer readable format, and your request and if technically possible, we will forward your data directly referred to another controller. 
To take advantage of the right to data portability, please submit a written request by e-mail: info@bumba.lt . 
6.9. The assessment process
In order to protect our customers all their data from unauthorized disclosure, we have received your request for information or other implement your rights, we have the right to determine your identity. To this end, we ask you to specify your registration form the relevant biographical data (eg .: name, e. Mail address or tel. Number) and compares that you specify the data coincides with the corresponding readmitted. 
7. What are cookies?
7.1. We use cookies (a small information file that is sent to your computer or other device (such as a mobile phone) you visit to our website and stored in your browser. A cookie is sent to your computer or other device in order to preserve the data, and we can you, as a service to users, to recognize visit our website. cookies help, we can also link your purchase history, and other data collected from you within the service to your browsing on the internet. we have also used Facebook, Google and other online advertising providers. the the service provider’s privacy policy, data collection and application of data protection measures can read those services provider’s privacy policy. for more information on how to operate,
https://www.facebook.com/policies/ads# ; https://policies.google.com/technologies/ads 
8. In what ways, and what contacts you can contact us? 
In all data processing to contact us by e-mail: rebeautybox@gmail.com 
9. Policy Validity and Amendments
This Policy is valid from 2018. 25 May. If we change this Policy, we will post the updated version on this page.

In this paper we review how to handle your personal data, and specifies your rights under the personal data protection legislation. What exactly the data are processed and how they are used depends largely on the specific service you ordered, and the agreements concluded in our company www.rebeautybox.com  
1. Where to apply for your personal data? 
Due to data protection can be contacted by e-mail: 
rebeautybox@gmail.com 
How did we receive your personal data and any use of your personal data?
We handle personal data you receive from your customer (hereinafter – the Customer) to contractual and (or) during the contractual relationship. In addition, if it is necessary for our services, processing of personal data by the legitimate (eg. To execute orders, contracts implemented or according to your given consent) we have received from other financial or state instituijų or other third parties (eg., Lush, Lithuania bank, State Enterprise center of Registers, etc.). Also, the processing of personal data that you have the right to manage and that are lawfully obtained from publicly available sources (eg., The press, the media, the Internet).
Such personal information, contracts with customers and stakeholders and using MB Bumba.lt services provided may include: name, personal identification number, a copy of the identity document, residence address, contact details (phone, e. Mail address) . 
During the contractual relationship or your www.rebeautybox.com  initiative, especially when communicating with the client in person, by telephone or in writing, give the other person’s data, for example., Contact information, (e) Copies of correspondence letters. 
2. For what purpose and on what legal basis in accordance with we handle your personal data (processing target)?
Personal data will be processed in accordance with 2018. 25 May. The Republic of Lithuania becoming effective general Data Protection Regulation (hereinafter – BDAR) of the Republic of Lithuania and personal data protection law. 
a) Manage your personal data necessary to execute the contract, which country you are, or to take action on your request, before the conclusion of the contract (BDAR 6 § 1 b). Personal data shall be processed in order to fulfill contractual obligations and provide services through contracts with our customers, or to take action against the award of contracts at their request. Personal data processing objectives in each case depends primarily on the specifics of the service provided.
b) Manage your personal data necessary for the legitimate www.rebeautybox.com  or third party interest (BDAR 6 § 1 point f). If necessary, your personal data may be processed only at the performance of the contract, but also to defend their legitimate interests or third parties. As such, due to legal claims expressing and resolving legal disputes in order to protect themselves from criminal activities, the development of business management tools, services and products for risk management.
c) Your personal data will be processed your consent basis (BDAR 6, paragraph 1 a). If you give us consent to the processing of personal data for certain purposes, your consent is the legal basis for the processing of personal data. Granted consent may be withdrawn at any time. From us you can always get information about their assigned mandates. 
d) Your personal data will be processed for www.rebeautybox.com  applicable legal obligations (BDAR 6, paragraph 1, point c), or of public interest (Article 6 BDAR 1 point e). We, as a company, is also subject to various statutory requirements (eg., Tax laws and other provisions). The purposes of the processing of personal data also includes your identity, control of tax obligations and declaration obligations.
3. Who receives your personal data? 
MB Bumba.lt “access to your personal data for the sole purpose persionalui for which they need to perform their job functions in order to implement www.rebeautybox.com  contractual and statutory obligations. Your personal data may also manage our auxiliary services (processors), adhering to our confidentiality and data protection guidelines. 
It should be noted that we do not provide personal data to persons who are not related to the MB Bumba.lt and its activities. We as a company are committed to all our customer-related data that you learn to keep a secret.
The information about you to third parties are able to provide only where required by the provisions of legislation, we have your consent, we have received your mandate to provide information and (or) our use auxiliary service providers guarantee confidentiality BDAR and Lithuania of Personal Data Protection Act compliance . 
4. Is your personal data transferred to third countries or international organizations? 
In countries outside the European Union or the European Economic Community, the Member States of personal data is transmitted only when it is required by law (eg., Tax liability). 
5. How long do we keep your personal data?
Your personal data will be processed and store as long as it is necessary for our contractual and the statutory obligation to carry out. Our business relations are long-term in nature. 
When the personal data to contractual rights and statutory obligations to carry out no longer, they are every certain period of time has expired, unless they are required – fixed term – further processing or storage. Data storage periods, among other things, impose the following legislation: Documents and Archives Law and subordinate legislation. In addition, in order to preserve evidence in accordance with the Lithuanian Civil Code (CC) 1.125 Article personal data may be kept for 10 years after the termination of the contractual relationship. 
6. What rights do I have?
Any natural person (data subject) has access to the processing of personal data by BDAR Article 15, shall be entitled to rectification by BDAR Article 16, the right to request to delete data by BDAR Article 17, the right to restrict the processing of data by BDAR Article 18, the right to disagree BDAR in accordance with Article 21 and the right to data portability under Article 20 BDAR. In addition, he has the right to lodge a complaint with the State Data Protection Inspectorate (BDAR Article 77).
We have given consent to the processing of personal data at any time to cancel. This provision applies to withdraw consent, which we were given before the entry into force of the General Data Protection Regulation, that is until 2018. 25 May. It should be noted that the cancellation is only valid in the future. It does not affect the processing of data by the cancellation. 
7. Do I need to submit your personal data?
Our contractual relations you must provide the personal data necessary for the contractual relationship to start and run, and associated contractual obligations or the implementation of the market we are obliged to by law. To obtain these data, we simply will have to cancel the contract award or the execution of the order, or we will be unable to carry out the existing contract and, if necessary, it will have to be discontinued. If the required information and documents before providing we can your desired contractual relations not to establish or renew. 
By concluding a contract, you acknowledge that you have been informed and are familiar with the following procedure.